Română
Paradigmele mecanicii cuantice | Editura Matrix Rom

Paradigmele mecanicii cuantice

Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava
ISBN: 978-606-25-0395-6
Limba: Română
Suport: Hârtie
47,00 lei
Mecanica cuantică este de departe cea mai controversată teorie fizică. Deși este pe cale să împlinească un secol de la apariție, noțiunile aflate la fundamentele sale nu și-au dezvăluit câtuși de puțin misterul.
Specialiști și nespecialiști, oameni de știință sau oameni de cultură din variate domenii, experți și profani, tineri și vârstnici, discută, analizează, comentează și perorează pe marginea teoriei cuantice. Cauza este că aceasta se dovedește mereu tânără, mereu actuală și încă neepuizată. Ea oferă omului ceea ce își dorește cu ardoare: flacăra nestinsă a misterului.