Română
P 100-1/2013: Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri – include modificările prevazute de Ordinul 2956/201920242017 | Editura Matrix Rom

P 100-1/2013: Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri – include modificările prevazute de Ordinul 2956/2019

Limba: Română
Suport: Hârtie
366,00 lei