Română
NP 133-2022 – Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților, volumul III — Structuri hidroedilitare din beton armat și beton precomprimat | Editura Matrix Rom

NP 133-2022 – Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților, volumul III — Structuri hidroedilitare din beton armat și beton precomprimat

Limba: Română
Suport: Hârtie
105,00 lei