Română
NP 133-2022 – Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților, volumul I — Sisteme de alimentare cu apă | Editura Matrix Rom

NP 133-2022 – Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților, volumul I — Sisteme de alimentare cu apă

Limba: Romana
Suport: Hartie
210,00 lei