NP 133-2013: Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților, inclusiv ultimele modificări aprobate | Matrix Rom
Română
NP 133-2013: Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților, inclusiv ultimele modificări aprobate | Editura Matrix Rom

NP 133-2013: Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților, inclusiv ultimele modificări aprobate

Limba: Romana
Suport: Hartie
255,00 lei