ro
Norme tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes național, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajarea căilor de acces la drumurile de interes național, cu excepția sectoarelor de durmuri naționale situate în intravilanul municipiilor/reședințelor de județ care sunt în administrarea consiliilor locale | Editura Matrix Rom

Norme tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes național, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajarea căilor de acces la drumurile de interes național, cu excepția sectoarelor de durmuri naționale situate în intravilanul municipiilor/reședințelor de județ care sunt în administrarea consiliilor locale

Limba: Romana
Suport: Hartie
21,00 lei