Română
Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu toate modificările și completările ulterioare | Editura Matrix Rom

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu toate modificările și completările ulterioare

Limba: Romana
Suport: Hartie
72,00 lei