Română
Monitorizarea automată a procesului de transport al produselor petroliere prin conducte | Editura Matrix Rom

Monitorizarea automată a procesului de transport al produselor petroliere prin conducte

ISBN: 978-606-25-0353-6
Limba: Română
Suport: Hârtie
101,00 lei
Lucrarea de față reprezintă transpunerea într-o formă adecvată tipăririi, a tezei de doctorat "Contribuții privind monitorizarea automată a sistemelor de transport prin conducte al produselor petroliere", teză în baza căreia autoarei i s-a acordat în anul 2014 titlul științific de doctor în domeniul fundamental Științe inginerești, domeniul de doctorat Ingineria sistemelor.