Română
Modelarea și simularea incendiilor în construcții | Editura Matrix Rom

Modelarea și simularea incendiilor în construcții

Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Academia de Politie „Al.I.Cuza” Bucuresti - Facultatea de Pompieri
ISBN: 978-606-25-0766-4
Limba: Romana
Suport: Hartie
106,00 lei
Securitatea la Incendiu a Construcțiilor joacă un rol important în ceea ce privește proiectarea și execuția clădirilor și vizează ansamblul de măsuri luate și care au drept principal scop creșterea siguranței construcțiilor prin împiedicarea sau limitarea efectelor incendiilor.
Această monografie se adresează specialiștilor și viitorilor specialiști în domeniul securității la incendiu care doresc să abordeze problematica simulării numerice în cazul incendiilor.