Română
Modelarea și simularea contactului mecanic în domeniul elasto-plastic | Editura Matrix Rom

Modelarea și simularea contactului mecanic în domeniul elasto-plastic

Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava
ISBN: 978-606-25-0345-1
Limba: Română
Suport: Hârtie
47,00 lei
Descrierea din acestă lucrare a comportării elasto-plastice a materialului sintetizează concepte și modelări dezvoltate de următorii autori: Martin, Lemaître și Chaboche, Khan și Huang, Mayeur, Jacq, Antaluca. Plasticitatea reprezintă un model particular de reprezentare a comportării neliniare a materialelor, putând fi considerată ca un caz limită al comportării vâscoplastice, unde deformațiile remanente depind explicit de timp și de viteza de aplicare a sarcinii