Română
Modelare și simulare în biomecanica remodelării osoase | Editura Matrix Rom

Modelare și simulare în biomecanica remodelării osoase

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0497-7
Limba: Română
Suport: Hârtie
65,00 lei
Această carte este urmarea experienței mele privind problematica Biomecanicii remodelării osoase, dobândită în ultimii zece ani prin studii inițiate pe parcursul realizării tezei de doctorat și continuate în cadrul cercetării postdoctorale. O parte consistentă din lucrare reprezintă rezultate și formulări publicate în cele două perioade. Este adresată cercetătorilor care vor să se inițieze în problematica modelării procesului de remodelare osoasă. Se dorește un instrument util în activitățile de cercetare din cadrul programelor de masterat și doctorat, cu precădere cele care vizează biomecanica structurilor osoase.