Română
Migrația populației | Editura Matrix Rom new

Migrația populației

ISBN: 978-606-25-0898-2
Limba: Română
Suport: Hârtie
60,00 lei
Potrivit Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) migraţia este o modalitate de contrabalansare a declinului sau a stagnării creșterii populației, cu consecinţe economice serioase.
Dacă s-ar adoptă un scenariu cu migrație zero, în ţările dezvoltată, până în 2025, doar Noua Zeelandă și Irlanda vor avea în continuare o creștere a populației în vârstă de muncă.
Lucrarea, structurată pe 6 capitole,prezintă evoluţia migrării populaţiei din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre.