Română
Metode și materiale pentru depoluarea apelor contaminate cu ioni ai metalelor grele | Editura Matrix Rom

Metode și materiale pentru depoluarea apelor contaminate cu ioni ai metalelor grele

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0341-3
Limba: Romana
Suport: Hartie
147,00 lei
Lucrarea este sistematizată în trei capitole. Primul capitol prezintă aspecte de bază ale ionilor metalelor grele, efectele acestora asupra mediului și sănătății și principalele surse de poluare a apelor cu acești ioni. Al doilea capitol este dedicat metodelor convenționale de eliminare și recuperare a ionilor metalelor grele din soluții apoase sintetice și ape uzate, iar al treilea capitol prezintă aspectele principale privind metodele neconvenționale de depoluare.