ro
Mecanisme de ridicare a sarcinilor pentru macarale. Îndrumar de proiectare | Editura Matrix Rom

Mecanisme de ridicare a sarcinilor pentru macarale. Îndrumar de proiectare

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0654-4
Limba: Romana
Suport: Hartie
33,00 lei
Lucrarea "Îndrumar de proiectare - Mecanisme de ridicare a sarcinilor pentru macarale" a fost elaborată în scop didactic și se adresează în primul rând studenților Facultății de Utilaj Tehnologic din Universitatea Tehnică de Construcții, București, fiind un real suport pentru elaborarea proiectului de an la disciplina "Mașini de ridicat și de transportat".
Complementar rolului de a asigura aprofundarea materiei predate la orele de curs, elaborarea proiectului la disciplina "Mașini de ridicat și de transportat" favorizează deprinderea tainelor de către studenți asupra modului de întocmire a unui proiect tehnic, pentru instalații de ridicat.
Prezenta lucrare cuprinde toate elementele necesare proiectării unui troliu de ridicare a sarcinilor, având și un exemplu de calcul numeric.
Lucrarea este structurată pe cinci capitole și 4 anexe.