Romana

Matrix Construct – include categoria „Drumuri si Poduri”

Suport: DVD, Memorie USB, Online
Alege suport
  • DVD
  • Memorie USB
  • Online
Alege tip licenta
  • Abonament 12 luni
  • Abonament 3 luni
  • Abonament 6 luni
  • Actualizare vers. dupa 2010
  • Actualizare vers. pana in 2010
  • Licenta noua
de la 500,00 lei
Primul si singurul program informatic existent pe piata romaneasca care permite accesul utilizatorului la versiunea completa a reglementarilor tehnice in vigoare - normative, instructiuni, ghiduri, specificatii - pentru proiectarea si executia lucrarilor de constructii.
In programul Matrix Construct sunt incluse reglementarile tehnice in vigoare conform ultimelor listelor oficiale stabilite de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei.
Prima versiune a programului Matrix Construct a aparut in 2002. Incepand cu 18.01.2019 este disponibila versiunea 10.3 actualizata conform listei M.D.R.A.P.
Toate reglementarile tehnice din programul Matrix Construct sunt grupate in categorii de lucrari - calculul si proiectarea constructiilor, terasamente, fundatii, betoane, zidarii, constructii metalice, constructii din materiale lemnoase, invelitori, izolatii, tencuieli, pardoseli, protectia constructiilor contra agentilor, verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii, drumuri si poduri, geodezie, siguranta la foc, performanta energetica a cladirilor - existind posibilitatea accesului la reglementari atit prin categoria de lucrari din care fac parte, cat si prin indicativul acestora; in afara versiunii complete a reglementarii, produsul permite accesul la un anumit capitol/subcapitol din reglementare, precum si cautarea unor cuvinte cheie din normativ.
Prima versiune a programului Matrix Construct a fost operationala in anul 2002 si pana acum acest produs a fost achizitionat de mai mult de 600 de clienti.
Cerinte minime pentru instalare de pe DVD:
- sistem de operare: Microsoft Windows 2000, XP, 2003, Vista, 7, 8, 10 cu Internet Explorer instalat;
- hard disk(spatiu liber): 2,5 GB;
- unitate optica: DVD-ROM;
Cerinte minime pentru utilizarea programului pe flash memory:
- sistem de operare: Microsoft Windows 2000, XP, 2003, Vista, 7, 8, 10 cu Internet Explorer instalat;
- port USB;
Acest produs software are o perioada limitata de suport de 6 luni. Suportul se asigura prin platforma de suport Matrix Rom (http://support.matrixrom.ro).
Puteti sa achizitionati Matrix Construct direct de la sediul nostru sau prin colet postal (cu plata ramburs) expediat in urma unei comenzi scrise sau in urma unei comenzi on-line.
Pentru fiecare a doua licenta noua achizitionata veti primi o reducere de 25% din pretul acesteia.
Reglementarile tehnice incluse in Matrix Construct:
CALCULUL SI PROIECTAREA CONSTRUCTIILOR
P 83-1981
Instructiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea constructiva a structurilor compuse beton-otel
NP 033-1999
Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armatura rigida (BAR)
GP 042-1999
Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu armatura rigida (BAR)
NP 055-2001
Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social/culturale, agrozootehnice si industriale –indicativ P100-92 Detalierea parametrilor de calcul Ks si Tc la nivelul unitatilor administrativ teritoriale
GP 101-2004
Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismica pasiva (reazeme, disipatori) a cladirilor
MP 036-2004
Metodologie privind calculul sistemelor de protectie seismica pasiva. Cladiri autoadaptabile la solicitari seismice
MP 026-2004
Metodologie de elaborare a hartilor de hazard seismic local pentru localitati urbane
GT 053-2004
Ghid privind adaptarea scarii de intensitati seismice europene EMS- 98 la conditiile seismice ale Romanieisi la necesitatile ingineresti
GT 054-2004
Ghid privind constituirea, intretinerea si utilitarea bancii de date pe suport magnetic (CD ROM) cuprinzand inregistrari ale miscarilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977, 1986 si 1990 obtinute in reteaua seismica nationala
GT 055-2004
Ghid privind constituirea, intretinerea si utilitarea bancii de date cuprinzand inregistrari ale cutremurelor puternice obtinute pecladiri instrumentateseismic in reteaua seismica nationala
Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton
CR 1-2.1-2005
Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. Acţiuni.
CR 1-2.2-2005
Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. Convoaie tip
P 100-1/2006
Cod de proiectare seismică prevederi de proiectare pentru clădiri
ME 003/2007
Metodologie privind investigarea de urgenţă a siguranţei post seism a clădirilor şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie
P 100-3/2008
Cod de proiectare seismica. Partea a III-a. Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente.
Partea a III-a. Comentarii si recomandări.Exemple de proiectare a lucrarilor de intervenţie structurală la clădiri existente, vulnerabile seismic.
CR 1-1-3-2012
Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zăpezii asupra constructiilor
CR 0-2012
Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii
CR 1-1-4-2012
Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vintului asupra constructiilor
CR 2-1.1.1/ 2013
Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat.
P 100-1/2013
Cod de proiectare seismică – Partea I–Prevederi de proiectare pentru clădiri.
GP 128-2014
Ghid pentru calculul şi proiectarea la acţiunea seismică a structurilor metalice de tip rafturi pentru prezentare şi depozitare în spaţii comerciale.
NP 135-2013
Normativ privind proiectarea faţadelor cu alcătuire ventilate.
CR 6-2013
Cod de proiectare pentru structuri din zidarie
TERASAMENTE
C 178-1976
Instructiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare
C 29-1979
Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrările de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment.
C 168-1980
Instructiuni tehnice pentru consolidarea pamanturilor sensibile la umezire si a nisipurilor prin silicatizare si electrosilicatizare
C 218-1984
Instructiuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibroforarii
C 29-1985
Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (caietele I....VI) CAIET I: Prevederi generale privind îmbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice CAIET II: Compactarea terenurilor cu maiul greu CAIET III: Compactarea de adâncime cu coloane de pamânt CAIET IV: Îmbunatatirea cu coloane din balast, nisip, piatra sparta si alte materiale locale executate prin vibrare sau batere CAIET V: Îmbunatatirea terenurilor cu vibromaiul CAIET VI: Compactare prin vibroîntepare
C 169-1988
Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale
P 134-1995
Ghid pentru proiectarea lucrarilor ce inglobeaza materiale geosintetice
GE 028-1997
Ghid pentru executarea lucrarilor de drenaj orizontal si vertical
GE 026‐1997
Ghid pentru execuţia compactării în plan orizontal şi înclinat a terasamentelor.
FUNDATII
C 213-1983
Instructiuni pentru completarea formularului de evidentã a studiilor geotehnice conform prevederilor STAS1242/1 – 1989
C 196-1986
Instructiuni tehnice pentru folosirea pãmânturilor stabilizate la lucrãrile de fundatii
C 215-1988
Instructiuni tehnice pentru elemente de fundatii din beton cu adaos de cenusã de centrale termoelectrice situate în terenuri cu agresivitãti naturale si industriale
C 159-1989
Instructiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrãrii cu con, penetrare staticã penetrare dinamicã, vibropenetrare
C 230-1989
Îndrumãtor de proiectare si executie a gropilor stantate pentru fundatii
C 241-1992
Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitãri seismice
C 251-1994
Instructiuni tehnice pentru proiectarea executarea, receptionarea lucrãrilor de îmbunãtãtire a terenurilor slabe de fundare prin metoda îmbunãtãtirii cu materiale locale de aport pe cale dinamicã
C 252-1994
Instructiuni tehnice pentru proiectarea executarea si receptionarea lucrãrilor de fundatii pe piloti scurti executati pe loc prin vibropresare
GT 001-1996
Ghid privind criterii de alegere a încercǎrilor si metodelor de determinare a caracteristicilor fizice si mecanice ale pǎmânturilor
NE 008-1997
Normativ privind îmbunãtãtirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice. Compactare cu maiul f.greu – caiet VIII
GP 014-1997
Ghid de proiectare. Calculul terenului de fundare la actiuni seismice în cazul fundãrii directe.
ST 015-1997
Specificatie tehnicã privind refacerea prin obturare si etansare a contactului tereninfrastructurã pentru constructii de locuinte, social - culturale si industriale
GE 029-1997
Ghid practic privind tehnologia de executie a pilotilor pentru fundatii
ST 016-1997
Specificatie tehnica. Criterii si metode pentru determinarea prin masuratori a tasarii constructiilor
NP 045-2000
Normativ privind încercarea în teren a pilotilor de probã si a pilotilor din fundatii
GE 044-2001
Ghid pentru sistematizarea, stocarea si reutilizarea informatiilor privind parametrii geotehnici.
NP 075-2002
Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrãrile de constructii
GP 113-2004
Ghid privind executia minipilotilor forati (revizuirea si completarea îndrumătorului tehnic C 245-1993)
NP 113-2004
Normativ privind proiectarea, executia si receptia peretilor îngropati
GP 093-2006
Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armat cu materiale geosintetice si metalice
NP 122-2010
Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici
NP 123-2010
Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti
NP 124-2010
Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de sustinere
NP 125-2010
Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire
NP 126-2010
Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu umflari si contractii mari
NP 112-2014
Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata
NP 114-2014
Normativ privind proiectarea geotehnică a ancorajelor în teren
NP 120-2014
Normativ privind cerintele de proiectare, executie si monitorizare a excavatiilor adanci in zone urbane
NP 074-2014
Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii.
GT 067-2014
Ghid privind interpretarea și controlul lucrărilor de compactarea pământurilor necoezive granulație mare
NP 134-2014
Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de epuismente
GP 129_2014
Ghid privind proiectarea geotehnica
GP 125-2014
Ghid de proiectare privind lucrările subterane cu aplicaţii în hidrotehnică şi transporturi. Alcătuire constructivă, calcul sprijinirii şi cămăşuielii.
BETOANE
P 42-1971
Normativ pentru executarea construcţiilor din panouri mari.
C 162-1973
Normativ privind alcătuirea, executarea şi folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereţi din beton monolit la clădiri.
C 11-1974
Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje.
C 130-1978
Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor
P 73-1978
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea recipienţilor din beton armat şi beton precomprimat pentru lichide.Imbunătăţiri la P 73–1978.
P 103-1982
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea elementelor din beton precomprimat parţial, folosind armături pretensionate şi nepretensionate complementare.
P 119-1983
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi exploatarea căilor de rulare pe grinzi din beton armat şi beton precomprimat. Modificări la P 119 – 83.
P 104-1983
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea pereţilor şi acoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat.
C 28-1983
Instructiuni tehnice pentru sudarea armãturilor de otel - beton
C 221-1985
Instructiuni tehnice privind optimizarea tratamentelor termice în fabricile de prefabricate cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls
C 222-1985
Instrucţiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin şoc la controlul calităţii elementelor prefabricate.
C 41-1986
Normativ pentru alcătuirea, executarea şi folosirea cofrajelor glisante.
P 59-1986
Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armãrii cu plase sudate a elementelor de beton
C 226-1987
Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea panourilor monostrat din betoane uşoare cu adaosuri de cenuşă şi spumanţi, pentru hale parter.
C 212-1987
Instructiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare a betonului
C 181-1988
Îndrumător pentru metodologia de încercare a prototipurilor şi seriei zero la elemente prefabricate, din punct de vedere al comportării la solicitări statice.
C 122-1989
Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea lucrãrilor de constructii din beton aparent cu parament natural
C 156-1989
Îndrumător pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3. Elemente prefabricate de beton, beton armat şi beton precomprimat. Procedee, instrumente şi dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice.
C 235-1991
Îndrumător tehnic pentru executarea panourilor mari prefabricate neportante din blocuri ceramice cu goluri.
C 237-1992
Instructiuni de utilizare a aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment
C 248-1993
Instructiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip
P 133/0-1994
Normativ de clasificare şi caracteristici geometrice a coşurilor industriale glisate.
P 133/1-1994
Normativ tehnic republican privind repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton armat.
NP 007-1997
Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat.
GE 039-2001
Ghid pentru determinarea experimentalã in situ si în laborator a modulului static si dinamic de elasticitate a betonului.
GE 040-2001
Ghid privind utilizarea metodei electro magnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat
ST 043-2001
Specificatie tehnicã privind cerintele si criteriile de performantã pentru ancorarea în beton cu sisteme mecanice si metode de încercare
NE 013-2002
Cod de practicã pentru executia elementelor prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat
GP 075-2002
Ghid privind stabilirea criteriilor de performantã si a compozitiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice
ST 042-2001
Specificatie tehnicã privind ancorarea armãturilor cu rãsini sintetice la lucrãrile consolidare a elementelor si structurilor din beton armat-proiectare si executie
NE 020-2003 (P 134-2003)
Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tablã cutatã-beton
NP 093-2003
Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite si a conectorilor pentru lucrãri de cãmãsuieli si suprabetonãri
GP 081-2003
Ghid privind proiectarea si executia rezervoarelor mici din elemente prefabricate din beton în zone rurale
GP 080-2003
Ghid privind proiectarea si executia consolidãrii prin precomprimare a structurilor din beton armat si din zidãrie
NP 108-2004
Cod de cerinţe privind proiectarea, execuţia, urmărirea comportării, repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton armat.
P 133-2004
Normativ pentru proiectarea cosurilor industriale din beton armat (revizuire P133-1996)
NE 012/1-2007
Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat. Partea 1: Producerea betonului
NE 012/2-2010
Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat. Partea 2: Executarea lucrarilor din beton
ST 009-2011
Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe si criterii de performanţă
GP 115-2011
Ghid de proiectare pentru controlul fisurării elementelor masive şi pereţilor structurali de beton armat datorită contracţiei împiedicate
GP 116-2011
Ghid pentru calculul și alcătuirea constructivă a planșeelor compuse lemnbeton la clădiri vechi și noi.
GP 124-2013
Ghid pentru proiectarea structurilor din beton de înaltă rezistență în zonele seismice.
C 155-2013
Normativ privind prepararea şi utilizarea betoanelor cu agregate uşoare.
NP 137-2014
Normativ pentru evaluarea in-situ a rezistenţei betonului din construcţiile existente
ZIDARII
C 193-1979
Instructiuni tehnice pentru executarea zidãriilor din piatrã brutã
C 17-1982
Instructiuni tehnice privind compozitia sI prepararea mortarelor de zidãrie sI tencuialã
C 116-1982
Instructiuni tehnice pentru alcãtuirea sI executarea peretilor din plãci ondulate din azbociment
C 14-1982
Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate usoare la lucrãrile de zidãrie
C 14/1-1994
Ghid privind utilizarea blocurilor mici de zidãrie din beton cu agregate grele BZG290x240x88 mm
P 94-1977
Instructiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructii din poliesteri armati cu fibre de sticla
MP 007-1999
Metodologie de investigare a zidãriilor vechi
GP 053-2000
Ghid de proiectare si executie pentru prinderea elasticã a peretilor de compartimentare de structura de rezistentã
CR 6-2006
Cod de proiectare pentru structuri din zidărie CR 6-2006 COMPLETARE  
CR 6-2013
Cod de proiectare pentru structuri din zidărie
NE 036‐2014
Cod de practică privind executarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor de zidărie.
CONSTRUCTII METALICE
P 107-1979
Instructiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor pentru cãi de rulare metalice
Îmbunãtãtiri la P 107 - 1979
P 54-1980
Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor din profile de otel cu pereti subtiri formate la rece
Modificãri la P 54 – 1980
P 108-1980
Instructiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor din otel cu sectiune plinã, inimã suplã, omogene sau hibride
Îmbunãtãtiri si modificãri la P 108 – 1980
Modificãri la P 108 - 1980
P 74-1981
Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor metalice din profile cu goluri în inimã
P 115-1982
Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor metalice pretensionate
C 228-1988
Instructiuni tehnice privind sudarea otelurilor cu caracteristici mecanice diferite folosite la constructii metalice
C 172-1988
Instructiuni tehnice pentru prinderea sI montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor si peretilor
GP 003-1996
Ghid pentru proiectarea antiseismicã a halelor parter cu structurã metalicã
GP 004-1997
Ghid de proiectare si executie a membranelor pentru constructii demontabile
NP 012-1997
Normativ pentru calculul elementelor din otel cu pereti subtiri formate la rece
ST 013-1997
Specificatie tehnicã privind cerinte pentru proiectarea si executarea constructiilor în solutie de structurã spatialã reticularã planarã
GP 016-1997
Ghid pentru proiectarea îmbinãrilor prin contact ale stâlpilor din otel fãcând parte din structura clãdirilor etajate
GP 018-1997
Ghid de proiectare si urmãrire a comportãrii în exploatare a acoperisurilor din ferme de cabluri
NP 041-2000
Normativ de calcul pentru constructii metalice cu diafragme din tablã cutatã
NP 042-2000
Normativ privind prescriptiile generale de proiectare.Verificarea prin calcul a elementelor de constructii metalice si a îmbinãrilor acestora.
GP 078-2003
Ghid privind proiectarea halelor usoare cu structurã metalicã
GP 082-2003
Ghid privind proiectarea îmbinãrilor ductile la structuri metalice în zone seismice
C 133-2014
Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice cu şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate .
CONSTRUCTII DIN MATERIALE LEMNOASE
C 199-1979
Intructiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul si montarea in constructii a tamplariei de lemn
P 113-1981
Instructiuni tehnice privind proiectarea executarea si receptionarea peretilor despãrtitori din panouri prefabricate pe bazã de produse lemnoase
C 36-1986
Îndrumător privind utilizarea în constructii a plăcilor din lemn si a plăcilor din fibre de lemn
P 113/1-1994
Îndrumãtor tehnic pentru realizarea sI utilizarea la peretii despãrtitori a panourilor de perete demontabili de lemn
NP 019-1997
Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor structurale din lemn
NP 005-2003
Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn
GP 116-2011
Ghid privind calculul şi alcătuirea constructivă a planşeelor compuse lemn-beton la clădiri vechi şi noi
INVELITORI
C 217-1983
Norme tehnice privind alcãtuirea si executarea hidroizolatiei cu folie din pvc plastifiat la acoperisuri
GP 065-2001
Ghid privind proiectarea si executia lucrãrilor de remediere a hidroizolatiilor bituminoase la acoperisuri de beton.
GP 112-2004
Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate ,,in situ”
NP 119-2006
Normativ privind proiectarea şi execuţia învelitorilor subţiri de beton armat şi precomprimat, monolite şi prefabricate
GP 120-2013
Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
GP 122-2014
Ghid privind reabilitarea utilitară şi funcţională a acoperişurilor la clădirile existente.
NP 069-2014
Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri.
PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRILOR
MP 012-2001
Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor social-culturale şi a instalaţiilor aferente acestora.
SC 006-2001
Soluţii cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri de locuit.
MP 013-2001
Metodologie privind stabilirea ordinii de priorităţi a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente. Program cadru al programului naţional anual de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente.
GT 038-2002
Ghid pentru determinarea performanţelor energetice ale instalaţiilor de încălzire şi de apă caldă de consum din clădirile social-culturale existente, în vederea reabilitării şi modernizării acestora.
GT 036-2002
Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor de locuit existente şi a instalaţiilor de încălzire a apei calde de consum, aferente acestora.
MP 019-2002
Metodologie privind reabilitarea şi modernizarea anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum la blocurile de locuinţe cu structura din panouri mari.
NP 060-2002
Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higroenergetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitărilor termice.
MP 037-2004
Metodologie privind determinările termografice în construcţii.
GP 109-2004
Ghid privind reabilitarea şi modernizarea termică a anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum, la blocuri de locuinţe cu structură mixtă, realizate după proiecte tip.
GP 110-2004
Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe cu regim de înălţime până la P+9E, realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperişurilor tip terasă în acoperişuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde.
MC 001_1-2006
Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor-partea i - anvelopa clădirii
MC 001_2-2006  
Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor-performanta energetică a instalatiilor din clădiri
MC 001_3-2006  
Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor-auditul sl certificatul de performantă a clădirii
MC 001_4-2009  
Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor-Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor
MC 001_5-2009  
Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor-Model certificat de performanta energetica a apartamentului
MC 001_6-2013
Parametrii climatici necesari determinării performanței energetice a clădirilor noi și existente, dimensionării instalațiilor de climatizare a clădirilor și dimensionării higrotermice a elementelor de anvelopă ale clădirilor. Partea a VII a.
Regulament pentru autorizarea auditorilor energetici, Regulament pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice
GEx 009-2013
Ghid privind inspecţia sistemelor de climatizare din clădiri
GEx 010-2013
Ghid privind inspecţia energetică a cazanelor şi a sistemelor de încălzire din clădiri
GP 123-2013
Ghid privind proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe
SC 007-2013
Soluţii cadru privind reabilitarea termo – higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente
Regulemant pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie. Regulament pentru atestarea managerilor energetici si agreearea societatilor prestatoare de servicii energetice
PCC 001-2013
Procedura de control al statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanţa energetică a clădirilor şi inspecţia sistemelor de încălzire/climatizare
Ordinul 3457-2013
ORDINUL nr. 3457/2013 pentru aplicabilitatea unor acte normative cu caracter tehnic elaborate în aplicarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor
IZOLATII
I 44-1993
Îndrumător privind solutii si măsuri în exploatarea instalatiilor sanitareîn vederea reducerii pierderilor si risipei de apă
NP 003-1996
Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilenă
NP 036-1999
Normativ de reabilitare a lucrărilor hidroedilitare din localitătile urbane
PC 021-2001
Program de calcul pentru dimensionarea retelelor de sprinklere. Retele plane ramificate
GP 071-2002
Ghid de proiectare pentru constructii si instalatii de dezinfectare a apei
GP 074-2002
Ghid pentru instalatii de separare a hidrocarburilor cu deversare în retelele de canalizare
GE 046-2002
Ghid de executie pentru statii de epurare pentru localităti mici (Q<5 l/s)
GP 087-2003
Ghid de proiectare a constructiilor pentru tratarea apei în vederea potabilizării
NP 091-2003
Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătătii oamenilor si protectiei mediului
NP 084–2003  
Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare conducte din materiale plastice
GE 052-2004
Ghid pentru executia si exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei potabile
GP 106-2004
Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă si canalizare în mediul rural
NP 118-2006
Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti Partea a V-a: prelucrarea nămolurilor
NE 035-2006
Normativ pentru exploatarea si reabilitarea conductelor pentru transportul apei
NP 128-2011
Normativ privind calculul loviturii de berbec la conductele pentru transportul apei
NP 133-2013
Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor
Ordinul 3.218-2016
ORDIN nr. 3.218 din 19 decembrie 2016 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, pentru completarea reglementarii tehnice "Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor. Indicativ NP 1332013", aprobata prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2.901/2013
GP 127-2014
Ghidul privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei
I 9-2015
Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor
P 96-2015
Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice în clădiri civile, social- culturale şi industriale
TENCUIELI
C 70-1986
Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor interioare cu plãci emailate sau melaminate din fibre de lemn
NE 001-1996
Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subtiri
GT 041-2002
Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor si pardoselilor clãdirilor civile
GE 058-2012
Ghid privind produse de finisare ceramice utilizate în construcţii
GE 055-2012
Ghid privind produse de finisare din materiale polimerice utilizate în construcţii.
GE 056-2013
Ghid privind produse de finisare peliculogene utilizate în construcţii
PARDOSELI
NP 013-1996
Ghid privind proiectarea, executia si asigurarea calitãtii pardoselilor la constructii în care se desfãsoarã activitãti de productie
GP 037/0-1998
Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitãtii pardoselilor la clãdiri civile CAIET I: Prevederi generale CAIET II: Pardoseli calde CAIET III: Pardoseli semicalde CAIET IV: Pardoseli reci
PROTECTIA CONSTRUCTIILOR CONTRA AGENTILOR
I 14-1976
Normativ pentru protectia contra coroziunii a constructiilor metalice îngropate
C 170-1987
Instructiuni tehnice pentru protectia elementelor din beton armat si beton precom-primat supraterane în medii agresive naturale si industriale
C 225-1987
Norme tehnice privind protectia anticorozivă a cablurilor si toroanelor din otel pentru con-structii cu armături exterioare si constructii suspendate
PC 1/1-1993
Îndrumător pentru diagnosticarea stării de degradare si metode de remediere si protectie anticorosivă a elemen-telor din beton armat degradate prin coro-ziune în medii agresive pe bază de clor
P 127-1994
Norme tehnice de proiectare si executie a protectiei anticorozive si izolatiei termice la cosurile din beton armat monolit
GP 013-1996
Ghid privind proiectarea, executia si asigurarea calitătii pardoselilor la constructii în care se desfăsoară activităti de productie
GP 030-1998
Ghid de proiectare, executie, exploatare si interventii pentru protectiile anticorosive ale constructiilor exploatate în medii agresive specifice industriei de fire si fibre sintetice
GP 033-1998
Ghid de proiectare sl executie pentru reali-zarea interventiilor cu betoane polimerice armate la elemente din beton armat degradate prin coroziune
GP 036-1998
Ghid de proiectare, executie si exploatare privind protectia anticorosiva a bazinelor din beton armat desti-nate neutralizării si epurării apelor industriale
GE 045-2002
Ghid privind execuţia lucrărilor de stopare a igrasiei pereţilor construcţiilor cu membrane izolatoare rigide.
GM 018-2003
Ghid privind investi-garea si diagnosticarea stării structurilor din beton armat, beton precomprimat si otel situate în medii agresive
GM 017-2003
Ghid privind urmărirea comportării în exploata-re a constructiilor situate in medii agresive
GE 054-2006
Ghid privind urmărirea în exploatare a protectiilor anticorozive la constructii din otel. Măsuri de interventie
GP 070-2002
Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a protecţiilor anticorosive pentru rezervoare din oţel îngropate.
ST 050-2006
Specificaţie tehnică privind utilizarea adezivilor polimerici în construcţii.
GP 121-2013
Ghid de proiectare, execuție privind protecția împotriva coroziunii
GE 030-2014
Ghid privind executia protectiilor prin hidro-fobizare a materialelor de constructie aparente (lemn, beton, cărămidă, piatră naturală si artificială)
ST 049-2014
Specificaţie tehnică privind protecţia elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor agresivi. Cerinţe, criterii de performanţă şi măsuri de prevenire şi combatere
VERIFICAREA CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII
C 204-1980
Normativ cadru privind verificarea calitătii lucrărilor de montaj al utilajelor si instalatiilor tehnologice pentru obiective de investitii
C 200-1981
Instructiuni tehnice pentru controlul calitătii betonului în constructii îngropate prin metoda carotajului sonic
C 205-1981
Instructiuni tehnice privind încercarea în situ prin încărcări statice, conform STAS 1336-1980 a constructiilor civile si industriale
I 27-1982
Instructiuni tehnice privind stabilirea si verificarea clasei de calitate a îmbinărilor la conducte tehnologice
C 56-1985
Normativ pentru verificarea calitătii si receptia lucrărilor de constructii si instalatii aferente
C 220-1985
Instructiuni tehnice privind verificările abaterilor de la forma geometrică si a calitătii cusăturilor sudate ale rezervoarelor din otel cilindrice verticale pentru depozitarea titeiului si produselor petroliere lichide
C 180-1988
Instructiuni tehnice pentru controlul compactării pământurilor prin metode radiometrice
C 244-1993
Ghid pentru inspectare si diagnosticare privind durabilitatea constructiilor din beton armat si precomprimat
C 247-1993
Îndrumător cadru privind exploatarea si întretinerea clădirilor de locuit din mediu urban aflate în proprietatea autoritătilor publice
GT 019-1998
Ghid de redactare a hărţilor de risc la alunecare a versanţilor pentru asigurarea stabilităţii construcţiilor.
P 130-1999
Normativ privind comportarea în timp a constructiilor
C 150-1999
Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din otel ale constructiilor civile industriale si agricole
C 56-2002
Normativ pentru verificarea calitătii si receptia lucrărilor de instalatii aferente constructiilor
NP 137-2014
Normativ pentru evaluarea in-situ a rezistenţei betonului din construcţiile existente
NE 003-2015
Indrumar privind mentenanţă echipamentelor tehnologice aflate în exploatare, pentru asigurarea calităţii lucrărilor de construcţii
GEODEZIE
C 83-1975
Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii
Metodologie privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului imobiliar in localitati
Metodologie privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului retelelor edilitare in localitati
SIGURANTA LA FOC
C 58-1996
NORME TEHNICE privind ignifugarea materialelor si produselor combustibile din lemn si textile utilizate în constructii
P 118-1999
NORMATIV de sigurantă la foc a constructiilor
MP 008-2000
MANUAL privind exemplificări, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normativului P118-99 „Siguranta la foc a constructiilor”
ST 040-2000
SPECIFICATIE TEHNICĂ pentru sisteme de stingere a incendiilor folosind generatoare de aerosoli tip FirePro
GP 055-2000
GHID pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale constructiilor din otel
NP 046-2000
NORMATIV pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale constructiilor din otel
GP 063–2001
Ghid pentru proiectarea, executarea si exploatarea dispozitivelor si sistemelor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti din constructii în caz de incendiu
GT 030-2001
GHID de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc la săli aglomerate
GT 049–2002
GHID de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru clădiri din domeniul sănătătii
GT 050-2002
GHID de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru cămine de bătrâni si persoane cu handicap
GP 069-2002
GHID DE PROIECTARE pentru instalatii de stingere a incendiilor cu ceată de apă
NP 071-2002
NORMATIV pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor specifice de metrou privind prevenirea si stingerea incendiilor
NP 073-2002
NORME de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitătilor din domeniul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei. Prevederi generale
NP 127-2009
Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme
P 118/2-2013
Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor,Partea a II- a.Instalații de stingere.
P 118/3-2015
Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor. Partea a III –a.
CLADIRI DE LOCUIT SI SOCIAL-CULTURALE
P 41 - 1973
INSTRUCTIUNI TEHNICE de proiectare a spatiilor verzi pentru localitătile urbane
P 101-1978
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea clădirilor de locuit cu structura de rezistenţă din panouri mari. Modificări la P 101 1978
P 92-1982
NORMATIV privind dotarea cu ascensoare a clădirilor de locuit, social-culturale si administrative
P 25-1985
Normativ pentru reţeaua culturală.
P 128-1986
Normativ pentru proiectarea căminelor pentru vârstnici.
C 47‐1986
Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi montarea geamurilor şi a altor produse de sticlă în construcţii
I 46‐1993
Instrucţiuni privind proiectarea executarea şi exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de televiziune prin cablu.
NP 002-1996
CERINTE ESENTIALE NORMATIV pentru proiectarea de ansamblu a sălilor de auditie publică în spiritul conceptului de performantă
NP 009-1997
NORMATIV privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru case de copii
NP 010-1997
NORMATIV privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee
NP 011-1997
NORMATIV privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru grădinite
NP 015-1997
NORMATIV de proiectare a clădirilor spitalicesti
NP 021-1997
NORMATIV privind proiectarea de dispensare si policlinici pe baza exigentelor de performantă
NP 022-1997
NORMATIV privind proiectarea creselor si creselor speciale pe baza exigentelor de performantă
NP 023-1997
NORMATIV privind proiectarea căminelor de bătrâni si handicapati pe baza exigentelor de performantă
NP 057-2002
NORMATIV privind proiectarea clădirilor de locuinte
NP 064-2002
NORMATIV pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit
NP 063-2002
NORMATIV privind criteriile de performantă specifice scărilor si rampelor pentru circulatia pietonală în constructii
GP 089-2003
GHID privind proiectarea scărilor si rampelor la clădiri
GP 088-2003
GHID pentru adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumente istorice
NP 051-2012
NORMATIV PRIVIND ADAPTAREA CLĂDIRILOR CIVILE ŞI SPAŢIULUI URBAN AFERENT LA NEVOILE INDIVIDUALE ALE PERSOANELOR CU HANDICAP
GP 120-2013
Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente.
CERINTELE STABILITE PRIN LEGEA 10/1995
REGULAMENTUL privind protectia si igiena muncii în constructii
RRS 1-1994
REGULAMENT privind metodologia de inventariere a constructiilor tip clădire din fondul construit existent din punct de vedere al riscului seismic
C 253/1-1994
INSTRUCTIUNI TEHNICE de proiectare si executie a elementelor de constructii si de instalatii pentru camere curate utilizate în domeniul sănătătii (spitale, laboratoare si industria farmaceutică)
C 253/0-1994
INSTRUCTIUNI TEHNICE de proiectare si executare privind organizarea camerelor curate utilizate în domeniul sănătătii (spitale, laboratoare si industria farmaceutică)
P 136-1995
PRINCIPII GENERALE privind metodologia de zonare geotehnică a teritoriului României
NP 006-1996
NORMATIV de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori. Cerintele utilizatorilor
NP 008-1997
NORMATIV privind igiena compozitiei aerului în spatii cu diverse destinatii, în functie de activitătile desfăsurate în regim de iarnă-vară
ST 017-1997
Specificatie tehnica privind alegerea echipamentelor pentru exploatarea si intretinerea cailor de comunicatii orasenesti si comunale, in scopul satisfacerii cerintelor de calitate
NC 001-1999
NORMATIV cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10/1995
PCC 003-1999
PROCEDURI pentru atestarea conformitătii produselor destinate constructiilor la furnizor: ancoraje si blocaje pentru precomprimarea betonului
NP 068-2002
NORMATIV privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerintei de sigurantă în exploatare
NP 079-2002
NORMATIV privind cerintele de calitate pentru unităti functionale de cazare (camere, garsoniere si apartamente) din clădiri hoteliere
NP 065-2002
NORMATIV privind proiectarea sălilor de sport (unitatea functională de bază) din punct de vedere al cerintelor Legii 10/1995
NP 066-2002
NORMATIV privind proiectarea terenurilor de sport si stadioanelor din punct de vedere al cerintelor Legii 10/1995
GT 051-2002
GHID de interpretare a cerintelor esentiale ale constructiei în vederea stabilirii adecvării la o utilizare prevăzută a produselor pentru constructii
GT 058-2003
GHID privind criteriile de performantă ale cerintelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, pentru instalatii de ventilare-climatizare
GT 059-2003
GHID privind criteriile de performantă ale cerintelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, pentru instalatiile electrice din clădiri
GT 060-2003
GHID privind criteriile de performantă ale cerintelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, pentru instalatiile de încălzire centrală
GP 063-2001
GHID pentru proiectarea, executarea si exploatarea dispozitivelor si sistemelor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti din constructii, în caz de incendiu
NP 102-2004
NORMATIV pentru proiectarea si montajul peretilor cortină pentru satisfacerea cerintelor de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995
GT 047-2002
Ghid pentru expertizarea tehnica a cladirilor de locuit amplasate in zona seismica "A" si stabilirea solutiilor cadru de interventie (consolidare) pentru asigurarea cerintelor de rezistenta si stabilitate, executate pe baza proiectelor tip T 320, S + P 4E si seriile T836, T83S, S + P + 8E
GT 045-2002
Ghid pentru expertizarea tehnica a cladirilor de locuit amplasate in zona seismica A si stabilirea solutiilor cadru de interventie (consolidare) pentru asigurarea cerintelor de rezistenta si stabilitate, executate pe baza proiectelor tip nr. 944 si 1400. S + P + 3E - panouri mari prefabricate, eleborate de I.P.C.T. S.A.
GT 046-2002
Ghid cuprinzand solutii cadru de investitie (consolidare) pentru asigurarea cerintelor de rezistenta si stabilitate la cladiri de locuit cu S + P + 4E executate pe baza de proiecte tip (cu pereti structurali din beton armat turnat monolit) amplasate in zona seismica "A"
REGULAMENT privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren
Indrumar privind educatia si protectia elevilor in caz de cutremur
PCC 022-2008
Procedura privind controlul de stat la producerea si livrarea betonului
ST 051-2013
Specificație tehnică privind produse pentru construcții.Caracteristici esențiale, niveluri și clase de performanță
NP 135‐2013
Normativ privind proiectarea faţadelor cu alcătuire ventilate.
ST 052-2014
Specificație tehnică privind cerințele tehnice pentru echiparea căilor de trafic rutier cu dispozitive de reducere a zgomotului.
PCC 018-2015 PCC 019-2015
Procedură pentru inspecția tehnică a staţiilor pentru producerea agregatelor minerale pentru betoane şi lucrări de drumuri. Procedură pentru inspecția tehnică a staţiilor pentru prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrări de drumuri şi aeroporturi.
PCC 020-2015 PCC 023-2015
Procedură pentru inspecția tehnică a staţiilor pentru prepararea betoanelor. Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor pentru transportul şi punerea în opera a betonului.
PCC 021-2015
Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru debitarea, îndreptarea şi fasonarea barelor de oţel beton folosite în construcţii.
PCC 022-2015
Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor pentru punerea în opera a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri și aeroporturi.
PCC 024-2015
Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor tehnologice pentru executarea, profilarea şi finisarea lucrărilor de pământ specific la drumuri, aeroporturi şi fundaţii speciale.
CONSTRUCTII INDUSTRIALE
P 117-1983
NORME TEHNICE privind proiectarea spatiilor social-sanitare pentru constructii industriale
P 17-1985
NORMATIV privind proiectarea statiilor de încărcare a bateriilor de acumulatoare pentru electrovehicule
P 71-1986
NORMATIV de proiectare privind iluminatul natural în clădiri industriale
NP 004-2003
NORMATIV pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule
NP 004-2003 completare
Ordinul nr. 1395/2006 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 174/2005 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule", indicativ NP 004-03
GP 107-2004
Ghid privind proiectarea depozitelor de deseuri cu materiale geosintetice
LUCRARI DE CONSTRUCTII-MONTAJ
C 16-1984
NORMATIV pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de constructii si a instalatiilor aferente
P 82-1986
INSTRUCTIUNI TEHNICE pentru proiectarea, executarea si întretinerea drumurilor de santier
GE 031‐1997
Ghid metodologic pentru revizuirea normelor de consumuri medii de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de construcţii‐montaj, inclusiv instalaţiile aferente construcţiilor, cît şi pentru lucrări de reparaţii
PCC 002-1999
PROCEDURI pentru atestarea conformitătii produselor destinate constructiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor
PCC 020-023-2015
Procedura pentru inspectia tehnica a statiilor pentru prepararea betoanelor Procedura pentru inspectia tehnica a echipamentelor pentru transportul si punerea in opera a betonului
LUCRARI DE REPARATII, INTRETINERE SI POSTUTILIZARE A CONSTRUCTIILOR
P 95-1977
NORMATIV tehnic de reparatii capitale la clădiri si constructii speciale
C 149-1987
INSTRUCTIUNI TEHNICE privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton armat
C 203-1991
INSTRUCTIUNI TEHNICE pentru proiectarea si executia lucrărilor de îmbunătire a izolatiei termice si de remediere a situatiilor de condens la peretii clădirilor existente
GE 003-1996
GHID de utilizare a materialelor plastice (tip AEROLYTE) în procesul de sablare în cadrul lucrărilor de reabilitare a constructiilor
ST 003-1996
SPECIFICATIE TEHNICĂ privind criteriile si nivelele de performantă ale materialelor de sablare folosite pentru reabilitarea constructiilor si pentru asigurarea calitătii acestora
NE 005-1997
NORMATIV privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor componenete ale constructiilor. Interventii la învelitori si acoperisuri (terase si sarpante)
NE 006-1997
NORMATIV privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor componenete ale constructiilor. Interventii la compartimentările spatiilor interioare
NE 007-1997
GHID privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor componente ale construtiilor. Interventii la închideri exterioare
GE 032-1997
GHID privind executarea lucrărilor de întretinere si reparatii la clădiri si constructii speciale
NP 035-1999
NORMATIV privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor componenete ale constructiilor. Interventii la structuri
GT 052-2002
GHID privind investigarea stării tehnice a rezervoarelor, decantoarelor si metantancurilor în exploatare
MP 031-2003
METODOLOGIE privind programul de urmărire în timp a comportării constructiilor din punct de vedere al cerintelor functionale
MP 029-2003
METODOLOGIE privind executarea hidroizolatiei cu materiale compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri de patrimoniu. Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni- Mânăstirea Popăuti
GT 061-2003
GHID privind identificarea si clasificarea defectelor la tunelurile pentru căi de comunicatie
MP 030-2003
METODOLOGIE pentru consolidarea stratului suport (zidărie, tencuieli) si tratamentul suprafetelor pictate la constructiile vechi cu valoare de patrimoniu, în conditii de umiditate excesivă si existenta biodegradării. Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni- Mânăstirea Popăuti
MP 027-2003
METODOLOGIE privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii
NP 103-2004
NORMATIV de proiectare pentru lucrările de reparatii si consolidare ale podurilor rutiere în exploatare
GP 079-2014
Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereţi turnaţi in situ
DRUMURI SI PODURI
CD 153-1986
INSTRUCŢIUNI şi condiţii tehnice pentru măsurarea denivelărilor din profil longitudinal cu ajutorul aparatului viagraf
CD 42-1985
NORMATIV departamental pentru folosirea directă a nisipurilor bituminoase cu şi fără adaus de bitum dur la executarea la cald a straturilor bituminoase
CD 72-1985
Instrucţiuni tehnice departamentale privind execuţia fundaţiilor pe coloane vibrante
C 182-1987
NORMATIV privind executarea mecanizată a terasamentelor de drum
AND 532-1997
NORMATIV privind reciclarea la rece a îmbrăcămintei rutiere
NE 008-1997
NORMATIV privind îmbunătătirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice. Caietul VIII/95: Compactare cu maiul foarte greu
NORME TEHNICE privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere
NORME TEHNICE privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice
NORME privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător
NORME TEHNICE privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor
NORME privind amplasarea si exploatarea balastierelor din zona drumurilor si a podurilor
Norme tehnice privind amplasarea lucrǎrilor edilitare, a stâlpilor pentru instalatii si a pomilor în localitǎtile urbane si rurale
AND 545-1998
NORMATIV pentru executia tratamentelor bituminoase cu agregate naturale de balastieră neconcasate pe drumuri cu trafic redus
GP 046-1998
Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile aferente căii de rulare a tramvaielor. Satisfacerea exigenţelor de calitate.
Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strǎzilor în localitǎtile rurale
Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strǎzilor în localitǎtile urbane
NE 010-1999 AND 556-1999
NORMATIV pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat
NE 011-1999 AND 555-1999
NORMATIV pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe bază de bitum modificat cu polimeri
ST 022-1999
SPECIFICATIE TEHNICĂ pentru proiectarea, executia si exploatarea drumurilor cu o singură bandă de circulatie în mediul rural
CD 16-2000
NORMATIV privind conditiile de executie a îmbrăcămintilor bituminoase usoare (revizuire CD 16-1978)
CD 63-2000
NORMATIV pentru proiectarea si folosirea aparatelor de reazem din neopren pentru podurile de cale ferată si sosea, (revizuire CD 63-1984)
NP 043-2000
NORMATIV pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi metalice în beton
CD 155-2001
NORMATIV privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne
CD 99-2001
NORMATIV privind repararea si întretinerea podurilor si podetelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidărie de piatră (revizuire CD 99-1997)
DD 502-2001
NORMATIV pentru executia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinuă (revizuire DD 502-1987)
PD 46-2001
NORMATIV pentru calculul plăcilor armate pe două directii la podurile din beton armat (revizuire PD 46-1979)
PD 177-2001
NORMATIV pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitică), (revizuire PD 177-1976)
CD 31-2002
NORMATIV pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitătii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide (revizuire CD 31-1994)
NE 015-2002
NORMATIV pentru executarea lucrărilor de reparatii a drumurilor cu beton rutier fluidifiat
NP 067-2002
NORMATIV pentru proiectarea lucrărilor de apărare a drumurilor, căilor ferate si podurilor împotriva actiunii apelor curgătoare si lacurilor (revizuire PD 161-85)
AND 582-2002
NORMATIV privind proiectarea si executia pietruirii drumurilor de pământ. Conditii tehnice de calitate
AND 539-2002
NORMATIV privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloză, destinate executării îmbrăcămintilor bituminoase rutiere
CD 151-2002
NORMATIV privind realizarea îmbrăcămintilor rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinuă
NE 014-2002
NORMATIV pentru executarea îmbrăcămintilor rutiere din beton de ciment în sistemele cofraje fixe si glisante
NP 081-2002
NORMATIV de dimensionare a structurilor rutiere rigide (inlocuire PD 177-76)
PD 162-2002
NORMATIV privind proiectarea autostrăzilor extraurbane (revizuire PD 162-1983)
PD 95-2002
NORMATIV privind proiectarea hidraulică a podurilor şi podeţelor
GEx 006-2002
Ghid pentru întreţinerea, repararea şi etanşarea construcţiilor subterane pentru metroul din Bucureşti.
NE 022-2003
NORMATIV privind determinarea adezivitătii liantilor bituminosi la agregate
CD 148-2003
GHID privind tehnologia de executie a straturilor de fundatie din balast
NE 017-2003
Normativ privind realizarea şi urmărirea în timp a protecţiei structurilor subterane ale metroului împotriva curenţilor de dispersie produşi de circulaţia trenurilor de metrou
P 19-2003
NORMATIV pentru adaptarea pe teren a proiectelor tip de podete pentru drumuri (revizuire P 19-86)
NE 021-2003
NORMATIV privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor legate de cerintele utilizatorilor
CD 118-2003
NORMATIV pentru executia rosturilor din asfalt turnat armat în vederea asigurării continuizării căii la podurile de sosea din beton armat si beton precomprimat (revizuire CD 118-79)
CD 170-2003
GHID pentru realizarea îmbrăcămintilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natură calcaroasă
DD 509-2003
NORMATIV privind reciclarea mixturilor asfaltice la cald, în statii fixe (revizuire DD 509-89)
NE 023-2003
NORMATIV pentru executarea straturilor de fundatie din beton slab la autostrăzi
NE 024-2003
NORMATIV pentru executarea straturilor de beton poros la benzile de stationare accidentală la autostrăzi
AND 523-2003
NORMATIV privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece (revizuire AND 523-98)
NE 025-2003
NORMATIV privind interventii de urgentă la îmbrăcămintile bituminoase pe timp friguros
AND 540-2003
NORMATIV pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple si semirigide (revizuire AND 540-98)
NP 095-2004
Normativ privind proiectarea zonei platformei caii din punct de vedere al protectiei impotriva inghetului
CD 027-2004
Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferată.
NE 026-2004
NORMATIV privind reciclarea la cald a îmbrăcămintilor rutiere bituminoase
NP 109-2004
Normativ privind proiectarea liniilor şi staţiilor de cale ferată pentru viteze până la 200 km/h
NP 111-2004
NORMATIV pentru dimensionarea straturilor de bază din beton de ciment ale structurilor rutiere
NP 115-2004
NORMATIV privind proiectarea infrastructurilor de beton si beton armat pentru poduri
NP 116-2004
Normativ privind alcǎtuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strǎzi
NP 104-2004
NORMATIV pentru proiectarea podurilor din beton si metal. Suprastructuri pentru poduri de sosea, cale ferată si pietonale, precomprimate exterior
NE 031-2004
NORMATIV pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicatie cu folii de mase plastice
NE 033-2005
Normativ pentru întretinerea si repararea strǎzilor
AND 514-2007
METODOLOGIE privind efectuarea receptiei lucrărilor de întretinere si reparare curentă drumuri-poduri
AND 525-2013
Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice
AND 592-2014
Normativ privind utilizarea materialelor geosintetice la ranforsarea structurilor rutiere cu straturi asfaltice.
AND 605-2014
Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera
ST 052-2014
Specificaţie tehnică privind cerinţele tehnice specifice pentru echiparea căilor de trafic rutier cu dispozitive de reducere a zgomotului
PCC 018-019-2015
Procedura pentru inspectia tehnica a statiilor pentru producerea agregatelor minerale pentru betoane si lucrari de drumuri/Procedura pentru inspectia tehnica a statiilor pentru prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrari de drumuri si aeroporturi
PCC 024-2015
Procedura pentru inspectia tehnica a echipamentelor tehnologice pentru executarea, profilarea şi finisarea lucrarilor de pamant specifice la drumuri, aeroporturi si fundatii speciale
AND 604-2012
Ghid pentru planificarea şi proiectarea semnalizării rutiere de orientare şi informare pentru asigurarea continuităţii, uniformităţii şi cogniscibilităţii acestuia