Română
Materiale magnetice pentru sisteme electromagnetice | Editura Matrix Rom

Materiale magnetice pentru sisteme electromagnetice

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0584-4
Limba: Română
Suport: Hârtie
81,00 lei
Cercetarea științifica și tehnologia au căpătat un avânt puternic în ultimele decenii, iar ritmul dezvoltării în toate domeniile este foarte rapid. De la cele mai importante sisteme de producere și transport a energiei electrice (generatoare electrice, transformatoare electrice), la cele mai banale dispozitive electromagnetice, materialele magnetice au fost, sunt și vor fi o parte esențiala în funcționarea acestora. Lucrarea de fața se adresează în special masteranzilor și doctoranzilor ce au preocupări în domeniul caracterizării și modelării comportamentului materialelor magnetice. Deși conține o serie de informații apropiate de domeniul fizicii și ingineriei materialelor, această carte dorește să prezinte materialele magnetice din punct de vedere al aplicabilității lor tehnice, în ingineria electrica. Prezentul material este rezultatul unor studii ale autorilor ce se întind pe o perioadă de peste 10 ani.