Manualul mecanicului de locomotiva. Proceduri | Matrix Rom
Română

Manualul mecanicului de locomotiva. Proceduri

ISBN: 978-606-25-0619-3
Limba: Romana
Suport: Hartie
81,00 lei
Însumând 350 de pagini, acest manual face obiectul unei culegeri de procedure care sunt extrase ad literam din cadrul de reglementare național aplicabil la data publicării. Acest manual nu este o carte de compoziție ci, sumativ înglobează selectiv proceduri esențiale și instrucțiuni de lucru care detaliat alcătuiesc gama de regulamente, ordine și instrucții de serviciu care ad generis defines cadrul de reglementare aplicabil din România.
Necesitatea scrierii acestui manual survine ca urmare a tendinței de aliniere la legislația comunitară din Uniunea Europeană precum Directiva (UE) nr. 798/2016 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară precum și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, coroborat cu absența unei cărți similare în limba română, care să cuprindă într-un singur volum, suma tuturor procedurilor de lucru utile mecanicului de locomotivă în timpul serviciului comandat pe locomotivă, din perspectiva competențelor genrale caracteristice acestei meserii.