Română
Manualul mecanicului de locomotivă. Proceduri | Editura Matrix Rom

Manualul mecanicului de locomotivă. Proceduri

ISBN: 978-606-25-0619-3
Limba: Română
Suport: Hârtie
123,00 lei
Însumând 350 de pagini, acest manual face obiectul unei culegeri de proceduri care sunt extrase ad literam din cadrul de reglementare național aplicabil la data publicării. Acest manual nu este o carte de compoziție ci, sumativ, înglobează selectiv proceduri esențiale și instrucțiuni de lucru care detaliat alcătuiesc gama de regulamente, ordine și instrucții de serviciu care ad generis definesc cadrul de reglementare aplicabil din România.
Necesitatea scrierii acestui manual survine ca urmare a tendinței de aliniere la legislația comunitară din Uniunea Europeană precum Directiva (UE) nr. 798/2016 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară precum și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, coroborat cu absența unei cărți similare în limba română, care să cuprindă într-un singur volum, suma tuturor procedurilor de lucru utile mecanicului de locomotivă în timpul serviciului comandat pe locomotivă, din perspectiva competențelor generale caracteristice acestei meserii.