Română
Lecții de Excel și AutoCAD20242017 | Editura Matrix Rom

Lecții de Excel și AutoCAD

Universitatea "Transilvania" Brasov
ISBN: 978-606-25-0305-5
Limba: Română
Suport: Hârtie
71,00 lei
Utilizarea calculatorului este astăzi o practică curentă. Deținerea unor cunoștințe minime în acest domeniu devine, în acest context, o necesitate. Învățarea într-un cadru organizat a unui anumit program conduce la un randament mai mare și o lejeritate evidentă. De aceea, se recomandă parcurgerea sistematică și ordonată a instrucțiunilor specifice fiecărui program, așa încât deprinderile ce se realizează să ajute utilizatorul în folosirea celor mai scurte și oportune căi pentru rezolvarea unei probleme.