Română
Investigarea mediului înconjurător | Editura Matrix Rom

Investigarea mediului înconjurător

Limba: Română
Suport: Hârtie
104,00 lei
Lucrarea cuprinde elemente care se referă la primele patru activități. Descrierea metodelor de analiză a poluanților constituie obiectul standardelor românești care au transpus standardele internaționale (europene) și ca atare, nu este cuprinsă în lucrare. Dar, sunt prezentate principiile metodelor. Pentru analizele fiecărui poluant se fac trimiteri la actele normative aflate în vigoare.