Română
Instrumentație virtuală în LabView. Teorie și aplicații | Editura Matrix Rom new

Instrumentație virtuală în LabView. Teorie și aplicații

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0864-7
Limba: Română
Suport: Hârtie
39,00 lei
Lucrarea poate fi folosită ca un început pentru formarea competențelor studenților din anul 1 de studiu în cadrul disciplinelor Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare 1, respectiv 2. Aceste competențe pot fi folosite mai departe la disciplinele Analiza și Prelucrarea Imaginilor, Senzori și Traductoare, Sisteme Computerizate de Măsurare și Control, Sisteme de Achiziție de Date, Rețele Neuronale, Robotică.