Initiere in Java prin comentarii teoretice si aplicatii | Matrix Rom
Română

Initiere in Java prin comentarii teoretice si aplicatii

Universitatea Transilvania Brasov
ISBN: 978-606-25-0592-9
Limba: Romana
Suport: Hartie
27,00 lei
Această carte se adresează celor care iau prima oară cunoștiință cu limbajul de programare Java. Sunt introduse noţiunile și instrucţiunile de bază, sunt prezentate caracteristicile programării orientate pe obiecte din Java. Toate acestea sunt însoțite de exemple. Pentru rularea lor este preferată o versiune JDK mai mare sau egală cu 1.5. Precizăm faptul că anumite concepte generale cum ar fi constante, variabile, funcţii, tipuri numerice, caractere, string-uri, vectori, tablouri etc. se consideră cunoscute.
Java este un limbaj de programare care a adoptat standardul limbajului C (ANSI-C) și se spune despre el că este bazat pe limbajul C++, care este o extensie a limbajului C. De aceea, în această carte se vor face pe alocuri comparații între Java și C++.
Limbajul Java este prezentat din punct de vedere teoretic şi, la fiecare capitol, sunt date exemple aplicative, care ilustrează din punct de vedere practic elemente de noutate. Este bine ca aceste exemple să fie înţelese şi, acolo unde este nevoie, scrise şi rulate de către cititor. Menţionăm că programele nu conţin erori pentru simplul motiv că ele au fost întâi testate şi abia apoi introduse în textul cărții.