ro
Inițiere în Java prin comentarii teoretice și aplicații | Editura Matrix Rom

Inițiere în Java prin comentarii teoretice și aplicații

Universitatea Transilvania Brasov
ISBN: 978-606-25-0592-9
Limba: Romana
Suport: Hartie
31,00 lei
Această carte se adresează celor care iau prima oară cunoștință cu limbajul de programare Java. Sunt introduse noțiunile și instrucțiunile de bază, sunt prezentate caracteristicile programării orientate pe obiecte din Java. Toate acestea sunt însoțite de exemple. Pentru rularea lor este preferată o versiune JDK mai mare sau egală cu 1.5. Precizăm faptul că anumite concepte generale cum ar fi constante, variabile, funcții, tipuri numerice, caractere, string-uri, vectori, tablouri etc. se consideră cunoscute.
Java este un limbaj de programare care a adoptat standardul limbajului C (ANSI-C) și se spune despre el că este bazat pe limbajul C++, care este o extensie a limbajului C. De aceea, în această carte se vor face pe alocuri comparații între Java și C++.
Limbajul Java este prezentat din punct de vedere teoretic și, la fiecare capitol, sunt date exemple aplicative, care ilustrează din punct de vedere practic elemente de noutate. Este bine ca aceste exemple să fie înțelese și, acolo unde este nevoie, scrise și rulate de către cititor. Menționăm că programele nu conțin erori pentru simplul motiv că ele au fost întâi testate și abia apoi introduse în textul cărții.