Română
Inginerie aeroportuară | Editura Matrix Rom

Inginerie aeroportuară

Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
ISBN: 978-606-25-0591-2
Limba: Romana
Suport: Hartie
124,00 lei
Aerodromurile sunt entități care au efecte economice, sociale și de mediu considerabile, atât la nivel local, cât și regional, național sau internațional, jucând un rol vital în globalizarea și interconectarea economiilor mondiale. La proiectarea și construirea de aerodromuri noi, precum și la modificarea celor existente, trebuie integrate cerințele arhitecturale și de infrastructura pentru implementarea optimă a măsurilor de securitate a aviației internaționale. De asemenea, se recomandă considerarea măsurilor de control și protecție a mediului, precum și de utilizarea terenului.