Română
I 7-2011: Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor – conține numai modificările și completările cf. Ordinului nr. 959/2023 | Editura Matrix Rom

I 7-2011: Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor – conține numai modificările și completările cf. Ordinului nr. 959/2023

Limba: Romana
Suport: Hartie
16,00 lei