I 5-2010: Normativ proiectarea, executarea, exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare | Matrix Rom
Română
I 5-2010: Normativ proiectarea, executarea, exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare | Editura Matrix Rom

I 5-2010: Normativ proiectarea, executarea, exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare

Limba: Romana
Suport: Hartie
84,00 lei