Română
Hazard și risc la inundații. Managementul riscului | Editura Matrix Rom

Hazard și risc la inundații. Managementul riscului

Universitatea "Ovidius" Constanta
ISBN: 978-606-25-0624-7
Limba: Română
Suport: Hârtie
47,00 lei
Lucrarea este structurată astfel:
Capitolul I ilustrează o analiza a problematicii inundațiilor, prin definirea conceptului de inundații, factori declanșatori, tipuri de inundații, efectele negative ale acestora. Acest capitol are în vedere și definirea hazardului – inundații, a vulnerabilității a riscului la inundații.
Capitolul II definește managementul riscului la inundații, prezintă etapele acestuia și exemplifică acest lucru printr-un studiu de caz.
Capitolul III prezintă baza de date spațiale de intrare necesara în modelarea hidrodinamica a inundațiilor, precum și implementarea Sistemului Geografic Informațional, utilizând programul ArcGIS.
Capitolul IV prezintă un tutorial cu exemplificare pe un studiu de caz referitor la analiza hidraulica și modelarea numerica a inundațiilor în programul HEC RAS. Hărțile de hazard și de risc la inundații se elaborează în software-ului ArcGIS, unde, prin intermediul aplicației informatice HEC Geo RAS sunt importate elementele modelarii hidraulice din programul HEC RAS.
Capitolul V Concluzii. În acest capitol sunt interpretate rezultatele în urma analizei de hazard și risc la inundații. Sunt prezentate masurile adoptate în cadrul managementul riscului la inundații și unele perspective.