Română
Grafuri și fluxuri în rețele. O abordare teoretică și aplicații practice20242021 | Editura Matrix Rom

Grafuri și fluxuri în rețele. O abordare teoretică și aplicații practice

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Universitatea Transilvania Brasov
ISBN: 978-606-25-0670-4
Limba: Română
Suport: Hârtie
46,00 lei
Domeniul grafurilor este unul intens studiat de-a lungul anilor și cu aplicabilitate în rezolvarea unor probleme diverse și multiple. Pentru a realiza acest lucru, este important ca problemele din lumea reală sa fie modelate cu ajutorul grafurilor. Teoria grafurilor ne oferă moduri prin care pot fi descrise proprietățile relațiilor dintre diferite entități și este fascinant cat de des probleme considerate dificile au o descriere simpla și o soluție la fel de simpla în termenii proprietăților grafurilor.