Română
Fragmente de algebră. Curiozități Complexe. Grile Reale | Editura Matrix Rom

Fragmente de algebră. Curiozități Complexe. Grile Reale

Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
ISBN: 978-606-25-0632-2
Limba: Română
Suport: Hârtie
81,00 lei
Volumul de față conține probleme de algebră elaborate de către un colectiv de cadre didactice titulare ale Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, ingineri şi matematicieni, care împărtăşesc împreună pasiunea pentru matematică. Informațiile sunt grupate în 13 capitole, iar introducerea de la fiecare capitol include câte o ilustrație grafică, scurte frânturi de istorie și o succintă menţiune a importanţei conceptelor din capitol pentru matematică, știinte și inginerie. Ilustrațiile, deși artistice, ascund detalii referitoare la conceptele matematice şi utilizările acestora în viața reală.