Română
Fotogrammetria digitală20242017 | Editura Matrix Rom

Fotogrammetria digitală

Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0373-4
Limba: Română
Suport: Hârtie
101,00 lei
Cartea descrie, în mod condensat, principiile de bază, aparatura și tehnologiile aferente acestui domeniu foarte dinamic care este fotogrammetria, constituind baza interdisciplinară ce asigură o importanță primordială fotogrammetriei în domeniul măsurătorilor terestre. Fotogrammetria este multidisciplinară și impune o bună cunoaștere a noțiunilor de bază din domenii dintre cele mai diverse, precum: teoria radiației electromagnetice, optica aplicată, electronica aplicată, optica electronică, matematica aplicată, dinamica atmosferei, chimia, mecanica, știința calculatoarelor etc. Aceste domenii, prin informațiile pe care le furnizează, stau la baza dezvoltării principiilor științifice și tehnice, a dezvoltării tehnologice și la crearea tehnologiilor moderne de fotogrammetrie.