Română
Fiabilitatea și calitatea produselor IT | Editura Matrix Rom

Fiabilitatea și calitatea produselor IT

Universitatea din Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0342-0
Limba: Română
Suport: Hârtie
71,00 lei
Lucrarea de față constă din prelegerile ținute studenților de la specializarea INFORMATICĂ a Facultății de Matematică și Informatică a Universității din București începând cu anul universitar 1997/1998, în cadrul unui curs opțional, care se organizează anual sau semestrial în funcție de solicitările studenților. Începând cu anul universitar 2006/2007, lucrarea constituie suportul unor capitole ce se predau la cursurile de master, specializarea INFORMATICĂ APLICATĂ, Universitatea din București.