Română

Fiabilitatea echipamentelor din statiile de epurare a apelor uzate

ISBN: 978-606-25-0601-8
Limba: Romana
Suport: Hartie
64,00 lei
Domeniul epurării apelor uzate este deosebit de dinamic datorită impactului pe care îl are asupra mediului, omului şi societăţii. Necesitatea dezvoltării domeniului este impusă de condiţiile din ce în ce mai restrictive formulate în ultimele normative şi legi relativ la valorile ce caracterizează protecţia mediului şi, în special, cele referitoare la exploatarea staţiilor de epurare. Domeniul este deosebit de dinamic în ceea ce priveşte apariţia unor noi tipuri de instalaţii eficiente ce sunt intr-o continuă dezvoltare, care vehiculează fluide polifazate şi funcţionează în condiţii grele de lucru fără întrerupere.
Lucrarea de faţă are ca subiect studiul fiabilităţii echipamentelor pentru epurarea apelor uzate în vederea obţinerii unor indicatori ce se doresc a fi introduşi în documentaţiile tehnice ale producătorilor şi în caietele de sarcini pentru construcţia de noi staţii de epurare.
Este un domeniu de mare actualitate şi interes pentru societate, industrie, producători de echipamente, operatori de staţii de epurare datorită importanţei pe care o are în vederea reducerii costurilor de exploatare a staţiilor de epurare.
În domeniul epurării apelor uzate se caută toate soluţiile pentru acordarea echipamentelor mecanice și electrice cu instalaţia şi reţeaua de distribuţie în condiţiile restricţiilor formulate pentru consumurile energetice şi deci pentru costuri de exploatare. Se caută astfel, identificarea tuturor soluţiilor tehnice pentru sporirea fiabilităţii echipamentelor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi a majorării anduranţei de exploatare ştiut fiind faptul că acestea lucreză în procese cu caracter continuu.
Problemele de această natură sunt deosebit de complexe deoarece solicită o corelare perfectă între toţi factorii participanţi – de natură diferită: mecanică, hidrodinamică și electrică. In acest context obţinerea unor soluţii prin modelarea şi simularea proceselor prezintă o importanţă şi semnificaţie deosebită.