Română
Fiabilitatea echipamentelor din stațiile de epurare a apelor uzate | Editura Matrix Rom

Fiabilitatea echipamentelor din stațiile de epurare a apelor uzate

ISBN: 978-606-25-0601-8
Limba: Română
Suport: Hârtie
89,00 lei
Domeniul epurării apelor uzate este deosebit de dinamic datorită impactului pe care îl are asupra mediului, omului și societății. Necesitatea dezvoltării domeniului este impusă de condițiile din ce în ce mai restrictive formulate în ultimele normative și legi relativ la valorile ce caracterizează protecția mediului și, în special, cele referitoare la exploatarea stațiilor de epurare. Domeniul este deosebit de dinamic în ceea ce privește apariția unor noi tipuri de instalații eficiente ce sunt într-o continuă dezvoltare, care vehiculează fluide polifazate și funcționează în condiții grele de lucru fără întrerupere.
Lucrarea de față are ca subiect studiul fiabilității echipamentelor pentru epurarea apelor uzate în vederea obținerii unor indicatori ce se doresc a fi introduși în documentațiile tehnice ale producătorilor și în caietele de sarcini pentru construcția de noi stații de epurare.
Este un domeniu de mare actualitate și interes pentru societate, industrie, producători de echipamente, operatori de stații de epurare datorită importanței pe care o are în vederea reducerii costurilor de exploatare a stațiilor de epurare.
În domeniul epurării apelor uzate se caută toate soluțiile pentru acordarea echipamentelor mecanice și electrice cu instalația și rețeaua de distribuție în condițiile restricțiilor formulate pentru consumurile energetice și deci pentru costuri de exploatare. Se caută astfel, identificarea tuturor soluțiilor tehnice pentru sporirea fiabilității echipamentelor din instalațiile de epurare a apelor uzate și a majorării anduranței de exploatare știut fiind faptul că acestea lucrează în procese cu caracter continuu.
Problemele de această natură sunt deosebit de complexe deoarece solicită o corelare perfectă între toți factorii participanți – de natură diferită: mecanică, hidrodinamică și electrică. În acest context obținerea unor soluții prin modelarea și simularea proceselor prezintă o importanță și semnificație deosebită.