Română
Expertizarea și reabilitarea construcțiilor de beton armat și zidărie. Studii de caz | Editura Matrix Rom

Expertizarea și reabilitarea construcțiilor de beton armat și zidărie. Studii de caz

Universitatea Politehnica Timisoara
ISBN: 978-606-25-0581-3
Limba: Română
Suport: Hârtie
92,00 lei
Cartea "Expertizarea și reabilitarea construcțiilor de beton armat și zidărie" reprezintă o sinteză a preocupărilor autorilor, din ultimii circa 25 de ani, asupra acestui subiect de mare actualitate. Volumul se adresează specialiștilor din proiectare și execuție, putând fi util, de asemenea, studenților și masteranzilor de la facultățile de construcții. Cartea prezintă, într-o tratare originala și sistematică, problematica complexă a evaluării capacității de rezistență, în vederea utilizării sigure a construcțiilor de beton armat și zidărie, fiind propuse soluțiile cele mai adecvate de reabilitare a acestora. Lucrarea are, pe lângă caracterul ei teoretic, și un pronunțat caracter practic, căci, datorita studiilor de caz conduse pana la detaliile de execuție, ea poate fi folosită direct de orice proiectant; acest aspect mărește valoarea lucrării, ea reprezentând o premiera în literatura de specialitate realizata pe suport de hârtie.