Română
ETCS – European Train Control System | Editura Matrix Rom

ETCS – European Train Control System

ISBN: 978-606-25-0800-5
Limba: Română
Suport: Hârtie
60,00 lei
ERTMS introduce tehnica digitală pentru realizare funcțiunilor cerute de reglementările controlului, comenzii și semnalizării feroviare. Pe parcursul dezvoltării noului sistem părțile implicate s-au confruntat cu problema armonizării unei multitudini de cerințe și reguli complet diferite. Unele dintre acestea sunt legate de tradițiile naționale versus unificarea europeană, gestionarea integrată la nivelul spațiului unic feroviar a infrastructurii feroviare și a operațiunilor feroviare, interesele divergente ale administratorilor de infrastructură față de cele ale furnizorilor de material rulant și ale operatorilor, introducerea tehnologiei digitale, introducerea unui nou tip de semnalizare – semnalizarea în cabină, nivel de integritate de siguranță ce urmează a fi dovedit, amploarea investițiilor față de beneficiile pe termen scurt și mediu.
Pentru cei mai mulți ingineri care lucrează în domeniul controlului și semnalizării, ETCS prezintă o soluție complet nouă care prevede ca părțile constitutive independente să poată fi utilizate în aplicații diverse. Existența elementelor constitutive de interoperabilitate impune restricții inginerilor de sistem care trebuie să se asigure că orice funcțiune a lor trebuie luată în considerare în contextul întregului sistem.
Această carte are scopul de a introduce cititorul în conceptul complex al ETCS. Sper că va ajuta părțile implicate în proiectarea, implementare și operarea aplicațiilor de cale sau de bord să înțeleagă mai bine sistemul. Deoarece cartea nu prezintă în detaliu toate problematicile specifice, cititorul are la dispoziție o bibliografie bogată care poate oferi detalii suplimentare despre principalele subiecte abordate.