Română

Elemente de calitate si eficienta a energiei in instalatiile electrice moderne

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0564-6
Limba: Romana
Suport: Hartie
67,00 lei
    Lucrarea se adreseaza, in principal, masteranzilor, doctoranzilor si absolventilor de invatamant superior tehnic cu profil electric (inginerie electrica, electroenergetica, instalatii electrice, electromecanica si altele) si propune, intr-o viziune    moderna, prezentarea unor aspecte particulare privind calitatea si eficienta energiei electrice din cadrul instalatiilor electrice moderne de joasa tensiune. Expunerea este  una  integrativa, urmarindu-se adancirea aspectelor teoretice fundamentale, a principiilor de analiza si calcul precum si ilustrarea unor studii de caz reprezentative.
    Materialul este orientat in special pe studiul instalatiilor electrice industriale de joasa tensiune. Acest lucru este justificat de faptul ca peste 70 % din energia electrica totala consumata se regaseste in cadrul acestor instalatii, care sunt de o mare diversitate si gama de puteri. Acestea includ o cantitate semnificativa de material activ si un numar foarte mare de echipamente electrice. In plus, multe din tehnologiile electrice moderne, care vizeaza o inalta calitate si eficienta energetica, contin receptoare alimentate in joasa tensiune.
    Fiecare capitol al lucrarii este insotit de un bogat material bibliografic care cuprinde: un numar mare de lucrari de specialitate (nationale   si   internationale,   de   data   recenta   sau   consacrate),reglementari tehnice (standarde, normative, prescriptii energetice) in vigoare la data elaborarii prezentului material si chiar documentatie de specialitate furnizata de marii producatori de echipament electric. In toata lucrarea a fost adoptata terminologia internationala pentru termenii tehnici utilizati, de multe ori indicandu-se si variantele originale (in limba engleza) ale acestora.
    Volumul aprofundeaza in mare masura aspectele teoretice ale unor fenomene particulare din instalatii electrice, realizandu-se evaluari calitative si cantitative ale acestora menite sa genereze solutii optime din punct de vedere tehnic si economic, care ulterior sa fie puse in practica in concordanta cu stadiul curent al dezvoltarii tehnologice. Modul de abordare al unor subiecte reclama cunostinte solide de matematica si electrotehnica, astfel incat materialul contine numeroase prezentari, demonstratii si determinari analitice sau numerice menite sa investigheze cat mai riguros tematica abordata. Lucrarea nu isi propune sa trateze in mod exhaustiv intreaga problematica a calitatii si eficientei energiei in instalatii, ci doar sa analizeze in mod cantitativ anumite tematici particulare ale acesteia.
    Rezultat al unei vaste experiente didactice si de cercetare dobandite in cadrul Departamentului de Electrotehnica a Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti, dar si din bogata practica industriala a autorilor (unii dintre acestia proiectanti si/sau auditori autorizati de instalatii electrice), lucrarea de fata racordeaza cititorul atat la problemele actuale din cadrul ingineriei electrice, cat  si  la  mediul industrial modern. In conditiile actuale de functionare a instalatiilor electrice moderne, calitatea si  eficienta energiei electrice constituie probleme interdependente ce necesita o abordare unitara. Prin urmare tratarea acestora trebuie realizata in mod integrativ. Lucrarea de fata incearca sa raspunda acestei cerinte si asociaza unele probleme de calitate a energiei electrice cu cele specifice utilizarii ei eficiente.