Română
Elemente de calitate și eficiență a energiei în instalațiile electrice moderne | Editura Matrix Rom

Elemente de calitate și eficiență a energiei în instalațiile electrice moderne

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0564-6
Limba: Română
Suport: Hârtie
92,00 lei
Lucrarea se adresează, în principal, masteranzilor, doctoranzilor și absolvenților de învățământ superior tehnic cu profil electric (inginerie electrică, electroenergetică, instalații electrice, electromecanică și altele) și propune, într-o viziune modernă, prezentarea unor aspecte particulare privind calitatea și eficiența energiei electrice din cadrul instalațiilor electrice moderne de joasa tensiune. Expunerea este  una  integrativă, urmărindu-se adâncirea aspectelor teoretice fundamentale, a principiilor de analiză și calcul precum și ilustrarea unor studii de caz reprezentative.
 Materialul este orientat în special pe studiul instalațiilor electrice industriale de joasă tensiune. Acest lucru este justificat de faptul că peste 70 % din energia electrică totală consumată se regăsește în cadrul acestor instalații, care sunt de o mare diversitate și gamă de puteri. Acestea includ o cantitate semnificativă de material activ și un număr foarte mare de echipamente electrice. În plus, multe din tehnologiile electrice moderne, care vizează o înalta calitate și eficiență energetică, conțin receptoare alimentate în joasă tensiune.
Fiecare capitol al lucrării este însoțit de un bogat material bibliografic care cuprinde: un număr mare de lucrări de specialitate (naționale și internaționale, de dată recentă sau consacrate),reglementări tehnice (standarde, normative, prescripții energetice) în vigoare la data elaborării prezentului material și chiar documentație de specialitate furnizată de marii producători de echipament electric. În toată lucrarea a fost adoptată terminologia internațională pentru termenii tehnici utilizați, de multe ori indicându-se și variantele originale (în limba engleză) ale acestora.
 Volumul aprofundează în mare măsură aspectele teoretice ale unor fenomene particulare din instalații electrice, realizându-se evaluări calitative și cantitative ale acestora menite sa genereze soluții optime din punct de vedere tehnic și economic, care ulterior sa fie puse în practică în concordanță cu stadiul curent al dezvoltării tehnologice. Modul de abordare al unor subiecte reclamă cunoștințe solide de matematică și electrotehnică, astfel încât materialul conține numeroase prezentări, demonstrații și determinări analitice sau numerice menite să investigheze cât mai riguros tematica abordată. Lucrarea nu își propune să trateze în mod exhaustiv întreaga problematică a calității și eficienței energiei în instalații, ci doar sa analizeze în mod cantitativ anumite tematici particulare ale acesteia.
Rezultat al unei vaste experiente didactice și de cercetare dobândite în cadrul Departamentului de Electrotehnică a Universității POLITEHNICA din București, dar și din bogata practică industrială a autorilor (unii dintre aceștia proiectanți și/sau auditori autorizați de instalații electrice), lucrarea de față racordează cititorul atât la problemele actuale din cadrul ingineriei electrice, cât  și  la  mediul industrial modern. În condițiile actuale de funcționare a instalațiilor electrice moderne, calitatea și eficienta energiei electrice constituie probleme interdependente ce necesita o abordare unitara. Prin urmare, tratarea acestora trebuie realizată în mod integrativ. Lucrarea de față încearcă să răspundă acestei cerințe și asociază unele probleme de calitate a energiei electrice cu cele specifice utilizării ei eficiente.