Română
Dinamica locomotivelor. Aplicații și probleme | Editura Matrix Rom

Dinamica locomotivelor. Aplicații și probleme

ISBN: 078-606-25-0770-1
Limba: Română
Suport: Hârtie
122,00 lei
Volumul de faţă însumează 200 de probleme cuprinse în patru capitole, care în esenţă sunt probleme de dinamică şi aplicaţii cu specific feroviar. Aceste probleme reprezintă rezultatul unei experienţe dobândite în decursul ultimilor 20 de ani, experienţă care au debutat pe băncile şcolii şi a continuat până în prezent, ca obiect al activităţilor cotidiene din domeniul transporturilor feroviare, fenomen la care am participat direct sau tangenţial, atât obiectiv cât şi subiectiv, de jure şi / sau de facto.