ro
Difuzia și dispersia poluanților | Editura Matrix Rom

Difuzia și dispersia poluanților

Universitatea din Oradea
ISBN: 978-606-25-0663-6
Limba: Romana
Suport: Hartie
100,00 lei
Aceasta monografie se dorește a fi un sprijin pentru cei ce studiază procesele de împrăștiere a substanțelor poluante denumite și contaminanți sau noxe care au o  deosebită  influență  negativă  asupra  calității  mediului  înconjurător.  Acești poluanți emiși din diferite surse discutate în capitolele  4-7 ale cărții, având naturi diferite  și  rezultând  dintr-o  dezvoltare  intensivă  a  industriilor  poluante,  din utilizarea excesivă a nutrienților (îngrășăminte) în agricultură, din minerit, din emisiile de gaze nocive, din transporturile rutiere, aeriene și navale, din activitățile antropice domestice, au efecte deosebit de nocive asupra calității vieții oamenilor, asupra sănătății lor, și asupra ecosistemelor din natură, conducând în anii care urmează la distrugeri ale unor specii de plante și animale și la drastice schimbări ale climei terestre dacă nu se iau măsuri de eradicare a poluării pe plan mondial. În statele dezvoltate din punct de vedere economic se fac cercetări asidue asupra fenomenelor  de poluare  și a  combaterii  acestora în ultimii  câțiva  zeci  de  ani, reușind sa se înlăture o parte din cauzele poluării, mai ales în jurul marilor așezări urbane și a zonelor industriale.  Dar nu s-a reușit încă să se înlăture complet orice fenomen de poluare, existând zone ale lumii unde aceste fenomene s-au intensificat în ultimele trei decenii. Intenția este de combatere a efectelor poluării mediului pe termen lung. Din aceste motive studiului de către studenți, masteranzi, doctoranzi și cercetători în domeniul combaterii poluării și efectelor acestui fenomen i s-a dat o mai mare importanță și în România și orice carte care tratează acest domeniu, de altfel destul de vast, este binevenită în literatura de specialitate. De aceea autorii au dorit sa reediteze cartea DIFUZIA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN GEOFLUIDE, publicată în 2002 de către D-na Prof. Univ. Dr. Speranța Coldea.
S-au păstrat toate capitolele din prima ediție a cărții unde s-au tratat fenomenele de transport a diferitelor tipuri de poluanți, în principal procese ca și convecția-advectia, difuzia moleculară și cea turbulentă și dispersia, în atmosfera și apele de suprafață și subterane.. Aceste procese sunt definite și descrise matematic pe baza ecuațiilor specifice acestor fenomene din fizica fluidelor, cu rezultatele analitice pentru cazuri mai simple. S-a adăugat un capitol dedicat unei metode mult folosite în studierea  fenomenelor  de  poluare  a  mediului  înconjurător,  anume metoda modelărilor acestor fenomene de poluare în atmosfera și apele terestre. Dispersia poluanților în mediul ambiant este un fenomen complex care poate fi cercetat,  descris  și  lămurit  și  cu  metoda  modelării  fenomenelor  de  poluare. Modelele de transport a poluanților în aer și ape permit, măcar din punct de vedere calitativ,  să  se  facă  anumite  predicții  asupra  soartei  viitoare  a  poluanților împrăștiați din diferite surse. De aceea am considerat necesar să completăm cartea cu un capitol 8, care prezintă statusul utilizării acestei metode de modelare și  care s-a dezvoltat o dată cu dezvoltarea computerelor. Desigur că domeniul metodelor de modelare în știință este unul extrem de larg și ar necesita un studiu aparte, dar s-au introdus noțiunile de bază necesare celor care vor să abordeze acest domeniu, împreună cu o bibliografie selectivă. Considerăm ca reeditarea monografiei din 2002 și noțiunile noi introduse în această ediție sunt binevenite în sprijinul studenților de la programele de studii: Construcții pentru Sisteme de Alimentari cu Apă și Canalizări și Ingineria mediului.