Română
Dezvoltare sustenabilă și durabilă în complexele ecosocioeconomicotehnologice | Editura Matrix Rom

Dezvoltare sustenabilă și durabilă în complexele ecosocioeconomicotehnologice

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0666-7
Limba: Română
Suport: Hârtie
56,00 lei
Optimizată deja, trecerea de la Societatea informațiilor (S.I.) la Societatea cunoștințelor (S.C.) a impus la nivelul megasistemului (M.S.) = alcătuit din sistemul natural-ecologic (S.N.E.), sistemul social (S.S.), sistemul economic (S.E.) și sistemul tehnologic (S.T.) necesitatea dezvoltării sustenabile și durabile (D.S.D.) determinate de intercondiționările și interacționările intra și intersistem.
Până nu demult, fiind un ansamblu de elemente dependente între ele ca un tot unitar, M.S. a fost evaluat drept sistem global sau societate globală, sau sferă a existenței, sau complex ecosocioeconomic. În urma unei îndelungate activități științifico-inginerești, autorii consideră că optimizarea interacțiunilor din M.S. nu poate fi posibilă fără acordarea de contur separat sistemului tehnologic, a cărui importanță este egală cu cea a celorlalte trei. Pe cale de consecință, în această carte obiectiv de cunoaștere este complexul ecosocioeconomicotehnologic (C.-E.S.E.T.).