Dezvoltare sustenabila si durabila in complexele ecosocioeconomicotehnologice | Matrix Rom
Română

Dezvoltare sustenabila si durabila in complexele ecosocioeconomicotehnologice

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0666-7
Limba: Romana
Suport: Hartie
36,00 lei
Optimizată deja, trecerea de la Societatea informaţiilor (S.I.) la Societatea cunoştinţelor (S.C.) a impus la nivelul megasistemului (M.S.) = alcătuit din sistemul natural-ecologic (S.N.E.), sistemul social (S.S.), sistemul economic (S.E.) şi sistemul tehnologic (S.T.) necesitatea dezvoltării sustenabile şi durabile (D.S.D.) determinate de intercondiţionările şi interacţionările intra şi intersistem.
Până nu demult, fiind un ansamblu de elemente dependente între ele ca un tot unitar, M.S. a fost evaluat drept sistem global sau societate globală, sau sferă a existenţei, sau complex ecosocioeconomic. În urma unei îndelungate activităţi ştiinţifico-inginereşti, autorii consideră că optimizarea interacţiunilor din M.S. nu poate fi posibilă fără acordarea de contur separat sistemului tehnologic, a cărui importanţă este egală cu cea a celorlalte trei. Pe cale de consecinţă, în această carte obiectiv de cunoaştere este complexul ecosocioeconomicotehnologic (C.-E.S.E.T.).