Română
Dependabilitatea sistemelor informatice | Editura Matrix Rom

Dependabilitatea sistemelor informatice

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0529-5
Limba: Romana
Suport: Hartie
86,00 lei
Lucrarea de față reprezintă o complexă și valoroasă abordare a conceptului de dependabilitate / siguranță în funcționare (privită în sinergia componentelor sale - fiabilitate, securitate, survivabilitate ș.a.), cuvinte cheie importante la ora actuală în domeniul cercetării științifice atât la nivel național, cât și internațional. Problematica lucrării este actuală și de interes în contextul în care sistemele de calcul reprezintă în momentul de față instrumentele esențiale în desfășurarea activității oricărei entități, iar asigurarea unor atribute ale informației precum securitatea, disponibilitatea și confidențialitatea sunt obiective primordiale în societatea TIC care ne guvernează.