Română
Contribuții privind dezvoltarea arhitecturală a sistemelor distribuite de timp real | Editura Matrix Rom

Contribuții privind dezvoltarea arhitecturală a sistemelor distribuite de timp real

Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava
ISBN: 978-606-25-0439-7
Limba: Română
Suport: Hârtie
102,00 lei
Sistemele moderne de automatizare sunt arhitecturi care cuprind mai multe subsisteme pentru care este necesară o distribuire adecvată a sarcinilor. Aceste subsisteme trebuie să colaboreze pentru a îndeplini sarcinile impuse de funcția comună, dată de finalitatea afacerii care trebuie îndeplinită.