Română
Construcția și calculul motoarelor cu ardere internă pentru autovehicule rutiere | Editura Matrix Rom

Construcția și calculul motoarelor cu ardere internă pentru autovehicule rutiere

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0742-8
Limba: Română
Suport: Hârtie
62,00 lei
Prin prezenta lucrare autorii şi-au propus să contribuie la cunoaşterea aspectelor cu privire la construcția elementelor componente ale mecanismului motor, dimensionării acestora și calculului de verificare la rezistență. Sunt prezentate aspecte importante pentru înțelegerea principilor de funcționare și a soluțiilor folosite în alegerea soluției funcțional constructive, modului de dimensionare a pieselor mecanismului și pentru întelegerea algoritmilor de calcul de verificare.