Română
Concasoare utilizate în industria materialelor de construcții | Editura Matrix Rom

Concasoare utilizate în industria materialelor de construcții

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0582-0
Limba: Română
Suport: Hârtie
64,00 lei
Lucrarea de față este una de mare interes ingineresc, tratând succint sub toate aspectele (construcție, proiectare, exploatare) concasoarele utilizate cu precădere în industria materialelor de construcții. Autorii lucrării, prof.univ.dr.ing. Cristian Pavel și conf.univ.dr.ing. Amelitta Legendi sunt specialiști în domeniul echipamentelor de procesare a materialelor. Afirmația anterioara este practic probata de o serie de alte monografii cu subiecte din sfera producerii materialelor de construcții (acestea se regăsesc parțial în bibliografia volumului). Cartea de față debutează cu un capitol dedicat unor considerații generale privind sfărâmarea materialelor. În cel de-al doilea capitol sunt prezentate principalele proprietăți, atât ale materialelor ce se concasează, cat și ale produselor obținute după operația de sfărâmare. Se remarcă stilul concis și riguros al conținutului cărții, cât și preocuparea pentru sistematizarea și transpunerea acestuia într-o forma ușor accesibila tuturor categoriilor de specialiști. Cartea de față reflectă preocupările și îndelungata experiență a autorilor în domeniul echipamentelor de concasat, fiind deosebit de utilă atât specialiștilor, cât și studenților și doctoranzilor care au preocupări în acest domeniu.