Română
Compozite metalice pentru industriile critice | Editura Matrix Rom

Compozite metalice pentru industriile critice

Universitatea Politehnica Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0782-4
Limba: Romana
Suport: Hartie
57,00 lei
Dezvoltarea generală contemporană, gradul de civilizaţie tot mai ridicat precum şi protejarea mediului ambiant au condus la crearea unor produse şi servicii tot mai complexe şi care la rândul lor antrenează nevoi ridicate de investiţii din toate punctele de vedere dar mai ales al dezvoltării producţiei, iar un rol important îl au materialele din ce în ce mai diverse şi mai sofisticate.
În această lucrare, au fost luate în considerare compozitele metalice din următoarele categorii de materiale: materiale compozite cu matrice metalică durificate prin introducerea firelor, fibrelor şi particulelor; compozite durificate prin dispersia oxizilor, realizate prin metalurgia pulberilor metalice (antifricțiune, electrotehnice, de scule etc.); materiale placate/stratificate de tip „sandwich”; materiale de tip fagure, de tipul materialelor cu feţe şi miez metalic; materiale metalice pseudocompozite, de tip eutectic solidificat dirijat (cu orientare dirijată sub forma filamentară a unor compuşi intermediari durificaţi, proprii aliajului metalic, prin solidificare controlată.