Română
Civilizația românească în perioada modernă timpurie | Editura Matrix Rom new

Civilizația românească în perioada modernă timpurie

ISBN: 978-606-25-0897-5
Limba: Română
Suport: Hârtie
123,00 lei
La abordarea acestei cărţi am fost stimulat de cartea regretatului academician Răzvan Teodorescu “Civilizaţia românilor între medieval şi modern“ în care menţionează disjuncţia între civizaţia aulică, cea ţărăneascăşţi respectiv cea orăşenească a târgoveţilor în perioada modernă timpurie.
Deosebiri apar în arhitectură, costume, muzică şi dans.
Este perioada în care, sub influenţa coloniştilot saşi, svabi, armeni şi evrei se dezvoltă meşteşugurile şi comerţul, apar târguri şi oraşe noi.
Apar micii boiernaşi (mazilii) în lumea satelor şi mica burghezie orăşenească (meseriaşi, negustori, cupeţi).
În domeniul cultural se răspândesc tiparniţele şi apar o serie de cărţi bisericeşti, dar şi laice, care caracterizează raţionalismul şi umanismul specific ortodox în ţările române.