Română
Cercetări experimentale privind eficiența sistemelor de remediere la propagarea radonului în clădiri de locuit | Editura Matrix Rom new

Cercetări experimentale privind eficiența sistemelor de remediere la propagarea radonului în clădiri de locuit

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
ISBN: 978-606-25-0888-3
Limba: Română
Suport: Hârtie
165,00 lei
În prima parte a acestei cărți au fost abordate subiecte privind situația actuală în ceea ce privește nivelul concentrației de radon din locuințe și tipuri de sisteme pentru remedierea acestuia. În vederea evaluării experimentale a acestora, a fost măsurat nivelul concentrației de radon din 1000 de locuințe, folosind detectoare pasive, dintre care au fost alese 100 cu valori mari ale concentrației de radon, pentru a se realiza măsurători detaliate în vederea identificării surselor și căilor de acces ale radonului în clădire, și în final, doar 10 locuințe reprezentative în care au fost montate sisteme de depresurizare activă/pasivă a pardoselii, membrane rezistente la difuzia radonului, sisteme de ventilare mecanică centralizată cu recuperare de căldură, sisteme de ventilare mecanică descentralizate simplu flux/dublu flux cu recuperare de căldură, precum și unele sisteme hibrid.
A doua parte a cărții este reprezentată de analiza datelor obținute prin măsurarea continuă a nivelului concentrației de radon atât înaintea cât și după instalarea sistemelor de remediere, expunându-se eficiența în ceea ce privește remedierea radonului cât și a altor parametri din aerul interior. La final, fiecare locuință a fost simulată într-un program de simulare numerică, pentru determinarea impactului energetic pe care utilizarea unui anumit tip de sistem îl poate avea, comparativ cu modalitatea de aplicare a ventilării naturale. Această simulare a fost finalizată prin realizarea unei analize cost beneficiu privind implementarea și utilizarea fiecărui sistem.