Română
Catalog 135 – Instalații electrice de forță, sub 1000 V din clădirile și construcțiile industriale | Editura Matrix Rom

Catalog 135 – Instalații electrice de forță, sub 1000 V din clădirile și construcțiile industriale

Limba: Romana
Suport: Hartie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
44,00 lei