Română
Catalog 133 – Drumuri și construcții anexe din incinta întreprinderilor, inclusiv racordurile20242017 | Editura Matrix Rom

Catalog 133 – Drumuri și construcții anexe din incinta întreprinderilor, inclusiv racordurile

Limba: Română
Suport: Hârtie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
64,00 lei