Română
Catalog 132 – Clădiri și construcții pentru întreprinderi comunale – vol. 2 – Transporturi orășenești și distribuție gaze | Editura Matrix Rom

Catalog 132 – Clădiri și construcții pentru întreprinderi comunale – vol. 2 – Transporturi orășenești și distribuție gaze

Limba: Română
Suport: Hârtie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
116,00 lei