Română
Catalog 132 – Clădiri și construcții pentru întreprinderi comunale – vol. 1 – Alimentări cu apă potabilă și industrială și canalizări publice, asanări comunale și alte activități de gospodărire comunală | Editura Matrix Rom

Catalog 132 – Clădiri și construcții pentru întreprinderi comunale – vol. 1 – Alimentări cu apă potabilă și industrială și canalizări publice, asanări comunale și alte activități de gospodărire comunală

Limba: Română
Suport: Hârtie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
195,00 lei