Română
Catalog 129 – Clădiri, construcții și rețele pentru telecomunicații | Editura Matrix Rom

Catalog 129 – Clădiri, construcții și rețele pentru telecomunicații

Limba: Română
Suport: Hârtie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
71,00 lei