Română
Catalog 128 – Construcții hidrotehnice și clădiri anexe pentru amenajări energetice | Editura Matrix Rom

Catalog 128 – Construcții hidrotehnice și clădiri anexe pentru amenajări energetice

Limba: Română
Suport: Hârtie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
76,00 lei