Română
Catalog 127 – Clădiri și construcții de termoficare (inclusiv conductele de termoficare) | Editura Matrix Rom

Catalog 127 – Clădiri și construcții de termoficare (inclusiv conductele de termoficare)

Limba: Română
Suport: Hârtie
Prețurile incluse în catalog corespund variantei aprobate de Comisia Centrală pentru Inventarierea și Reevaluarea Fondurilor Fixe în martie 1964.
48,00 lei